تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311

بهین‌نگاره تنها نماینده‌ی رسمی Pure Imaging Phantoms در خاورمیانه است. فانتوم‌ها برای مطالعات و آزمون‌های زیر در دسترس است:

 • رادیوگرافی و فلوئوروسکوپی
 • ماموگرافی
 • سی‌تی
 • میکرو سی‌تی
 • دندانی
 • پزشکی هسته‌ای
 • سابتراکشن دیجیتالی
 • ام آر آی و فراصوت
 • مواد معادل بافت
 • مواد عمومی
 • الگوهای ارزیابی رزولوشن و تست غیر مخرب
 • سایر موارد

BN Phantoms

BN Phantoms is the legal distributor of Pure Imaging Phantoms in the middle east.

PURE .18
PURE .18 Digital
PURE. F4
PURE. Digital-Rad
PURE.CDR
ResMesh
PURE CDRH
PURE PMMA Stack
Aluminium Attenuator
Attenuation Filters
PURE Al-11
PMMA & Cu Attenuator
PURE Al-21
PURE.Breast IQ
PURE. B-Simulate
PURE.Mammo
Al-21 StepWedge
TOMO-MAM 3D
PURE ACR Mamm
PURE CTDI
CT Tissue Mimicking
Micro CT Phantom Kit
PURE CBCT-161
PURE DEN DIGI
PSF Phantom
CrossBar Phantom
PURE Gamma Flood Phantom
Calvaria Phantom
Complete Skull Phantom
Brain Phantom
Skin Tissue
Correct Skull with Exposed Brain
Transcranial Imaging Phantom
Neonatal Skull
Skin on Calvaria
Standard Adult Head
Neonate Head
Complete Head Phantom
Blood Vessel
STENOSIS AND ANEURYSM
BLOOD VESSELS
FORK FEATURE
BLOOD VESSEL FEATURE
BRAIN TUMOUR
BRAIN VENTRICLES
FOREIGN OBJECTS IN BRAIN TISSUE
LARGE EPIDURAL ANEURYSM
T1/T2 MRI Gel Tubes
Spine Phantom
Torso Phantom
Arm Phantom
Newborn Torso Phantom
Rat Phantom
Cylindrical Rat Phantom
Tissue Equivalent Materials
PURE HVL Filters
Resolution Test Patterns and NDT
Carry Cases
T1/T2 MRI Gel Tubes
Blood Mimicking Fluid

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات