تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
موقعیت مکانی آدرس: ایران، تهران، بیمارستان امام خمینی، مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
تلفن دفتر مرکزی
تلفن واحد فروش
فکس
ایمیل info@BehinNegareh.com
sales@BehinNegareh.com
axis@BehinNegareh.com

فرم تماسبرای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات