ایمیل
info@BehinNegareh.com
تلفن
+9891-021-00251
موقعیت مکانی ایران، تهران، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی پزشکی
تلفن
فکس
ایمیل info@BehinNegareh.com

فرم تماسبرای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات