تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Electronics 1 Micro-CT in Electronics 2

هر قطعه‌ی الکترونیکی در اثر فشارهای ناشی از حرارتی و ضربه در حین کار و یا نگهداری ممکن است دچار تغییر شکل شود. استفاده از لایه‌های نازک مواد در ساخت برخی قطعات، امکان اندازه گیری این تغییر شکل‌ها و فشار وارده را محدود می‌کند. پیش از این، تغییر شکل در قطعات و مدارهای الکترونیکی با استفاده از روش‌های نوری از جمله تداخل‌سنجی و همبستگی تصویر دیجیتال اندازه‌گیری می‌شده است -که هر دو نیاز به برش زدن مقطعی لحیم‌کاری‌‌ها برای دسترسی به محل اتصال مورد نظر دارند. بریدن یک روش مخرب است که نیاز به قطع بخشی از پکیج الکترونیکی را دارد. علاوه بر این، اندازه گیری‌ها اغلب محدود به خط دید هستند و امکان اندازه‌گیری را تنها در بخش‌هایی که دیده می‌شوند فراهم می‌سازند.

امروزه تصویربرداری میکرو سی تی قادر به اندازه گیری غیر مخرب جابجایی و تغییر شکل در لایه‌های الکترونیکی و اتصالات داخلی ‌آن‌هاست. Micro-CT برای تغییر شکل و اندازه گیری فشار نیازی به برش قطعه ندارد. علاوه بر این، اندازه گیری‌ها محدود به اتصالاتِ در معرض دید نیستند.

اسکنر LOTUS-NDT ساخت شرکت بهین نگاره برای بررسی غیر مخرب اجزای مدارهای الکترونیکی و قطعات با رزولوشن و اندازه‌های مختلف در دسترس است.

میکرو سی تی در الکترونیک در موارد زیر کاربرد دارد:

  • اندازه گیری جابجایی در اتصالات لحیم کاری
  • بسته بندی الکترونیکی پیشرفته
  • تعیین اتصالات داخلی اجزای الکترونیکی
  • تعیین اتصالات خارجی اجزای الکترونیکی
  • تشخیص ترک و نقص در اتصالات لحیم کاری SAC

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات