تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Entomology 1 Micro-CT in Entomology 2 Micro-CT in Entomology 3 Micro-CT in Entomology 4

آیا دنیای ساخت بشر می‌تواند مقلد یک دنیای طبیعی باشد؟ تقلید یا الگو برداری از طبیعت، به مهندسان این امکان را می‌دهد که شکاف بین طراحی و طبیعت را پر کنند، اما این امر نیازمند دانش عمیق در مورد ساختارهایی است که به منظور الگو برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. یکی از راه‌های شناخت این ساختارها به خصوص ریزساختارها استفاده از تصویربرداری میکرو سی‌تی است که قادر به تولید یک مدل سه بعدی دیجیتال از ویژگی‌های جسم به ویژه پارامترهای متریک آن می‌باشد. این مدل سپس می‌تواند از طریق شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و یا پرینت سه بعدی و ساخت افزایشی (Additive Manufacturing) بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

بسیاری از پژوهشگران توسعه‌ي فن‌‌آوری‌های جدید با استفاده از الهام گرفتن از حشرات را مورد توجه قرار می‌دهند. مطالعه‌ی بال‌ها، چشم‌ها و سایر ساختارهای حشرات فرصت‌هایی را برای پیشرفت‌های جدید در فن‌آوری با استفاده از تقلید از طبیعت و مهندسی معکوس فراهم می‌کند.

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات