تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Food Industry

داده های سه بعدی با وضوح بالا به دست آمده با این روش به بررسی ساختار داخلی محصولات غذایی کمک می کنند. برخی کاربردهای میکرو سی تی در صنایع غذایی عبارتند از:

 • بررسی خصوصیات ساختاری در سطح میکرو
 • اندازه گیری ترکیب ساختار ها
 • بررسی ویژگی های کیفی و ترکیبات گوشت
 • بررسی نحوه توزیع رسوب چربی و ...
 • بررسی ریزساختار پودرهای شیر غیر فشرده و فشرده
 • تجسم ریز ساختاری ارقام مختلف غذایی
 • تعیین اندازه منافذ فضایی موجود در ترکیبات غذایی
 • بررسی ارتباط بین خواص فیزیکوشیمیایی و ... با میزان جذب اشعه ایکس
 • بررسی ارتباط بین بافت، خواض مکانیکی و ساختار مواد غذایی
 • تصویربرداری و آنالیز ساختار غلات متخلخل
 • بررسی عفونت فوزاریوم در گیاه ذرت
 • مطالعه ساختار برنج در نوع وحشی یا با آمیلوز بالا

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات