تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Geology & Petrology 1 Micro-CT in Geology & Petrology 2 Micro-CT in Geology & Petrology 3

تصویر برداری سه بعدی غیر مخرب میکرو سی تی تکنیکی است که اغلب برای بررسی ساختارهای داخلی مواد زمینی مانند سنگ های کربنات استفاده می شود. این روش در حال تبدیل شدن به یکی از تکنیک های استاندارد در این زمینه تحقیق است:

  • آنالیز شکستگی
  • خصوصیات سه بعدی منافذ
  • تعیین خصوصیات هیدرولیکی
  • مانیتورکردن فرآیندهای دینامیکی ساختاری
  • تجزیه و تحلیل سنگ معدن
  • آنالیز جریان مایعات
  • تعیین نفوذ پذیری
  • ارزیابی خصوصیات الکتریکی
  • بررسی توزیع فازهای مختلف جامد و غیره

مطالب مرتبط

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات