تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Metallurgy

سی تی و میکرو سی تی تکنیک هایی هستند که به طور گسترده در فلزکاری کاربرد دارند. از Micro-CT می توان به عنوان مثال در تولید مواد افزودنی (AM) ، که یک روش ساخت لایه به لایه است استفاده کرد، که بخصوص برای تولید قطعات فلزی کاربردی برای کاربردهای حیاتی در صنایع پزشکی و هوا و فضا ، رشد قابل ملاحظه ای دارد. برخی از کاربردها عبارتند از:

  • مشاهده ویژگی های ترک مانند
  • تجزیه و تحلیل فرم پودرهای فلزی ، توزیع اندازه ذرات ، تخلخل ، بسته بندی و ...
  • ساخت افزودنی (تجزیه و تحلیل تخلخل و نقص ، اندازه گیری تراکم حجمی، اندازه گیری ابعاد، تغییر شکل، زبری سطح یا توپوگرافی، شبیه سازی بر اساس هندسه طراحی قطعات ، تجزیه و تحلیل AM چند ماده ،…)
  • مقایسه CAD

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات