تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Pharmacology

استفاده از میکرو سی تی یک رویکرد نسبتاً جدید برای تصویربرداری از ساختار داخلی دوزهای جامد دارویی است. این تکنیک کمک می کند تا تغییرات در ویژگی های ساختاری دارو را که ممکن است در هنگام ساخت ، جابجایی و ذخیره فرم های دوز جامد دارو ایجاد شود، متوجه شوید. برخی ارزیابی هایی که توسط میکرو سی تی انجام میشود عبارتند از:

  • ترک خوردگی خرد در قرص ها
  • توضیح ویژگیهای ساختاری
  • نقشه برداری شیمیایی
  • همگنی
  • تخلخل
  • تشخیص محصول تقلبی
  • تراکم سنجی
  • یکپارچگی مهر و موم در بسته بندی
  • فاصله بین هسته داخلی و هسته خارجی قرص روکش دار

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات