تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Pre-Clinical Studies 1 Micro-CT in Pre-Clinical Studies 2 Micro-CT in Pre-Clinical Studies 3

کاربردهای میکرو سی‌تی در مطالعات پیش بالینی

کاربردهای میکرو سی‌تی (LOTUS in-Vivo) در مطالعات پیش از بالین شامل موارد زیر است:

  • تصویربرداری درون‌تنی از حیوانات کوچک
  • تصویربرداری برون‌تنی از نمونه‌های استخوانی
  • تشخیص تومورهای ریوی به صورت درون و برون‌تنی
  • تصویربرداری و کمّی‌سازی ویژگی‌های تومورها
  • تصویربرداری از مغز موش (درون‌تنی و برون‌تنی) و خرگوش (برون‌تنی)
  • فنوتیپینگ کلیه‌ی موش
  • تصویربرداری از کلسیفیکاسیون قلب و قفسه سینه موش با استفاده از ماده‌ی کنتراست‌زا
  • تصویربرداری از دندان و استخوان فک در موش
  • تصویربرداری برون‌تنی از نمونه‌های دندان انسان
  • تصویربرداری از بافت‌های مهندسی شده و ایمپلنت‌های بیولوژيک

لازم به ذکر است که کاربردها محدود به موارد فوق نیستند و به علت فراوانی کاربردها تنها برخی موارد آورده شده‌اند.

مطالب مرتبط

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات