ایمیل
info@BehinNegareh.com
تلفن
+9891-021-00251

لیست قیمت های تمامی خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه
سیستم های تصویربرداری پیشرفته پرتوی ایکس (AXIS)ردیف نوع آزمون دسته ی آزمون قیمت (ریال)
1 آماده سازی سطح 1: شامل آماده سازی و برش پلاگ‌های مغزه و سنگ (میکرو پلاگ کردن) برای اسکن میکرو سی تی آماده سازی هر نمونه:
2,200,000
2 آماده‌سازی سطح 2: شامل آماده سازی با مواد خاص و نگهداری نمونه‌های خاص و حساس برای اسکن میکرو سی تی آماده سازی هر نمونه:
1,100,000
3 آماده‌سازی سطح 3: شامل آماده سازی و نگهداری نمونه‌های عمومی و غیر حساس برای اسکن میکرو سی تی آماده سازی هر نمونه:
550,000
4 اسکن 1: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونه های صنعتی و غیر زیستی با دستگاه تصویربرداری میکرو سی تی LOTUS-NDT اسکن هر 1 ساعت اسکن:
7,500,000
5 اسکن 2: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونه های زیستی و پزشکی با دستگاه تصویربرداری میکرو سی تی LOTUS-NDT اسکن هر 1 ساعت اسکن:
7,500,000
6 اسکن میکرو سی تی طیفی (دو انرژی) اسکن هر 1 ساعت اسکن:
15,000,000
7 نمایش سطح 1: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR داده های با کنتراست پایین منتج از اسکن میکرو سی تی (مدل سازی سه بعدی): ارائه ی ویدئوهای نمایشی به همراه تصاویر نمونه نمایش سه بعدی هر نمونه:
1,000,000
8 نمایش سطح 2: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR داده های با کنتراست بالا منتج از اسکن میکرو سی تی (مدل سازی سه بعدی): ارائه ی ویدئو های نمایشی نمایش سه بعدی هر نمونه:
500,000
9 آنالیز سطح 1: آنالیز و مدل‌سازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 1 آنالیز هر 1 ساعت Run:
4,000,000
10 آنالیز سطح 2: آنالیز و مدل‌سازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 2 آنالیز هر 1 ساعت Run:
3,000,000
11 آنالیز سطح 3: آنالیز و مدل‌سازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 3 آنالیز هر 1 ساعت Run:
2,000,000
12 نگهداری 1: نگهداری تصاویر و آنالیزهای خروجی میکرو سی تی در سامانه ابری (حداقل 3 ماه) نگهداری هر 3 GB.Month:
2,000,000
13 نگهداری 2: نگهداری داده‌های خام میکرو سی تی در سامانه ابری (حداقل ۶ ماه) نگهداری هر 6 GB.Month:
1,000,000

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات