تلفن
021 57416066 021 57416067
موبایل
0910-2100251
میکرو توموگرافی کامپیوتری پرتوی ایکس (میکرو سی‌تی) یکی از قوی‌ترین ابزار موجود برای مشخصه‌یابی سه بعدی میکروساختارهای متخلخل یا مولتی‌فاز است.

میکرو توموگرافی کامپیوتری پرتوی ایکس (میکرو سی‌تی) یکی از قوی‌ترین ابزار موجود برای مشخصه‌یابی سه بعدی میکروساختارهای متخلخل یا مولتی‌فاز است. تصویربرداری و آنالیز شبکه‌های متخلخل به دلیل توانایی در پیش‌بینی پدیده‌های سلولی مختلف از طریق مشخصه‌یابی ساختارها در مقیاس میکرون، در مهندسی بافت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. با این وجود، بهینه‌سازی پارامترها برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌ی میکرو سی‌تی نیازمند ایجاد تعادل دقیق بین رزولوشن ویژگی‌ها و محدودیت‌های محاسباتی در عین اطمینان حاصل کردن از تصویربرداری و آنالیز یک بخش ساختاری معرف است.

در این مطالعه، مجموعه داده‌های مصنوعی برای ارزیابی اعتبار روش‌های آنالیز فعلی با در نظر گرفتن تاثیر نویز و سایز پیکسل ناشی از جمع‌آوری داده و ناهمسانگردی و ناهمگنی ساختاری ذاتی، مورد استفاده قرار گرفت و یک «روش نفوذ بخش‌بندی‌شده» جدید برای حذف اثر ویژگی‌های غیرمعمول و غیرمعرف در مجموعه داده‌ها توسعه داده شد. این روش امکان جمع‌آوری پارامترهای ساختاری تغییرناپذیر با مقیاس را برای اولین بار و به صورت مداوم و بدون دخالت دست، فراهم کرد.

در نهایت، یک ارزیابی دقیق از پروسه‌های تصویربرداری و آنالیز با در نظر گرفتن رویدادهای نفوذی مثل فیلتراسیون ذرات ریز و غربال سلولی در زمینه مهندسی بافت ارائه شد. همراه با دستورالعمل‌های جدید ارائه شده برای انتخاب اندازه پیکسل کلی در میکرو سی‌تی، ما سایز پیکسل 3 میکرومتری را به عنوان سایز پیکسل قطعی برای استفاده در آنالیز اتصال در کاربردهای مهندسی بافت معرفی می‌کنیم.

 

برای مطالعه متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات