تلفن
021 57416066 021 57416067
موبایل
0910-2100251
وبلاگ - بهین نگاره - میکرو سی تی

وبلاگ

چهارشنبه، 22 شهریور 1402، یک دستگاه میکرو سی‌تی اسکنر LOTUS-inVivo به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل داده شد.
روز چهارشنبه، پانزدهم شهریور سال 1402 یک دستگاه میکرو سی‌تی اسکنر LOTUS-inVivo در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نصب و راه‌اندازی شد.
سخنرانی دکتر حسین قدیری مدیر عامل شرکت بهین نگاره در شرکت نفت خزر ایران
روز چهارشنبه، 11 مرداد ماه 1402، یک دستگاه میکرو سی‌تی اسکنر LOTUS-inVivo در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نصب شد.
سخنرانی دکتر حسین قدیری مدیر عامل شرکت بهین نگاره در شرکت نفت فلات قاره ایران
ثبت نام گرنت‌های فصل بهار و تابستان شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور (لبزنت) آغاز شد.
شرکت بهین نگاره در همکاری با انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران و پردیس دانشکده فنی فومن «کارگاه آشنایی با کاربردهای میکروسی‌تی در صنعت نفت و یادگیری کار با دستگاه LOTUS-NDT» را برگزار کرد.
رادیوگرافی، ماموگرافی، فلوئوروسکوپی، توموگرافی کامپیوتری و توموگرافی کامپیوتری میکروسکوپی از مهم‌ترین مدالیته‌های تصویربرداری بر پایه پرتوی ایکس هستند.
"تصویربرداری میکرو سی‌تی می‌تواند در کیفیت پروسه‌های کشف داروی فعلی، در عین کاهش کار و تخصص مورد نیاز انقلابی عظیم ایجاد کند."

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات