تلفن
021 57416066 021 57416067
موبایل
0910-2100251
در علوم مواد شناسایی فاکتورهای کلیدی تاثیرگذار بر میکرو و ماکرو ساختار مواد حین تولید و نگهداری، امری حیاتی است.

در علوم مواد شناسایی فاکتورهای کلیدی تاثیرگذار بر میکرو و ماکرو ساختار مواد حین تولید و نگهداری، امری حیاتی است. میکرو ساختار مواد به شدت روی خواص مواد مثل رسانش گرمایی، کشسانی، بازده فیلتراسیون و ... تاثیر می‌گذارد. به طور معمول برای بررسی ساختار مواد و نقایص به وجود آمده در پروسه تولید و نگهداری، روش‌های غیر مخرب مثل فراصوت، رادیولوژی و جریان اِدی نقش مهمی ایفا می‌کنند. استفاده از این روش‌های سنتی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار قرار می‌دهند، اما استفاده روتین از آن‌ها نیازمند بررسی بازدهی و سازگاری این سیستم‌ها با توجه به کاربرد مورد نظر است. در سال‌های گذشته توموگرافی پرتوی ایکس و پس از آن میکروتوموگرافی پرتوی ایکس با دقت تصویربرداری در مرتبه‌ی میکرون به عنوان روشی جایگزین معرفی شده‌اند.

در ادامه به برخی از کاربردهای میکرو سی‌تی در علم مواد اشاره شده است:

 • ساخت مدل سه بعدی و آنالیز آن از هر نقطه و جهت
 • بررسی تاثیر حفرات بر مکانیسم‌های آسیب
 • بررسی توزیع اندازه در ذرات پودر ساخت افزایشی (AM)
 • بررسی و اندازه‌گیری توپوگرافی سطح اشیا ساخته شده به روش ساخت افزایشی
 • مشخصه‌یابی میکرو ساختار مواد بالک
 • بررسی میکرو ساختار مواد و ایرادات به وجود آمده حین تولید
 • بررسی دقیق ایرادات داخلی مثل فضای خالی، ترک‌ها، لایه‌لایه شدگی و تاثیرات لامینار
 • مشخصه‌یابی پیشرفت آسیب‌ها در حجم بزرگی از ماده
 • بررسی توزیع فیبر و مکانیسم‌های ترک خوردگی در کامپوزیت‌های تقویت شده با فیبر
 • نمایش شکست فیبر در کامپوزیت‌های تقویت شده با فیبر در اثر بارگذاری افزایشی
 • و بسیاری کاربردهای دیگر
برای مشاهده مقالات مرتبط با «کاربرد میکرو سی‌تی در مهندسی مواد» کلیک کنید.

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات