تلفن
021 57416066 021 57416067
موبایل
0910-2100251
ساختار داخلی داروهای جامد از جمله قرص‌ها و یا قطعات به کار برده شده در بسته بندی برخی داروها از جمله اسپری‌ها را می‌توان بدون تخریب نمونه، توسط توموگرافی کامپیوتری پرتوی ایکس (CT) مشاهده کرد.
Micro-CT in Pharmacology

ساختار داخلی داروهای جامد از جمله قرص‌ها و یا قطعات به کار برده شده در بسته بندی برخی داروها از جمله اسپری‌ها را می‌توان بدون تخریب نمونه، توسط توموگرافی کامپیوتری پرتوی ایکس (CT) مشاهده کرد. در برخی موارد علاوه بر نیاز به غیر مخرب بودن روش مشاهده، نیاز به مشاهده‌ی جزئیاتی در ابعاد میکرون است؛ در این موارد دقت تصویربرداری CT پاسخگو نیست و باید از میکرو توموگرافی کامپیوتری پرتوی ایکس (Micro-CT) استفاده شود. میکرو سی‌تی کاربردهای بسیاری در داروسازی دارد:

 • توسعه‌ی داروهای حالت جامد
  • تعیین ضخامت لایه‌ها در قرص‌های چند لایه و تعیین شکل و ابعاد مرزهای بین آن‌ها
  • ارزیابی مورفولوژی و توزیع اندازه‌ی ذرات و حفرات و چگونگی اتصالات و شکل حفره‌ها در گرانول‌ها
  • ارزیابی یکنواختی ضخامت روکش قرص‌ها، تشخیص حفرات و ترک‌های درون روکش و ابعاد آن‌ها
  • تعیین ضخامت و یکپارچگی پوسته جامد کپسول‌ها و خطوط اتصال آن
  • بررسی وجود نقایص یا آسیب‌های ساختار داخلی یک قرص فشرده
  • تعیین توزیع یک ماده فعال یا ماده جانبی در یک قرص یا یک کپسول
  • استخراج اطلاعات کمّی در مورد یکنواختی و عدم یکنواختی در چگالی نمونه‌های دارویی
  • تشخیص مواد خارجی مانند یک ذره فلزی در یک داروی جامد و تعیین محل آن
  • تشخیص داروی تقلبی از اصل
 • داروهای استنشاقی، اسپری و سرنگ‌ها
  • بررسی غیر مخرب قطعات داخلی
 • بسته بندی و درزگیری (مهر و موم بودن بسته بندی)
  • تشخیص شکاف‌ و عدم اتصال در سطوح برخورد یا سایر مسیرهای نشتی در بسته بندی

 

برای مطالعه مقالات مربوط به «کاربرد میکرو سی‌تی در مطالعات داروسازی و داروشناسی» کلیک کنید.

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات